1. Organizatorami zajęć dostępnych w kalendarzu pod adresem www.ilovewrotki.pl/kalendarz są podmioty prowadzące działalność w danym mieście.
 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wszystkie podmioty związane z projektem I Love Wrotki w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135 j.t.). W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.ilovewrotki.pl/kalendarz
 4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które zapisały się na zajęcia poprzez kalendarz. Na zajęcia można również zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji, jednak udział w nich uzależniony od ilości wolnych miejsc.
 5. Instruktorzy I Love Wrotki mają prawo do skreślenia z listy oraz odmówienia możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu lub narkotyków, osobom, które nie posiadają wystarczających umiejętności do wzięcia udziału w wybranych zajęciach, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
 6. Celem działalności szkółki jest szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na wrotkach.
 7. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia według obowiązującego w danym mieście cennika.
 8. Ceny za lekcje podane są na stronie internetowej I Love Wrotki lub na stronie szkółki prowadzącej zajęcia w danym mieście. I Love Wrotki zastrzega możliwość zmiany cennika.
 9. Jedna jednostka lekcyjna trwa 60 minut.
 10. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub mailowo. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy I Love Wrotki lub przyczyn niezależnych od organizatora wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
  - przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  - bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;
  - kultury osobistej i zdyscyplinowania;
  - przestrzegania niniejszego regulaminu
 12. Każdy z członków szkółki zobowiązany jest do:
  - posiadania sprzętu sportowego
  - posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze)
  - zjawiania się na zajęcia punktualnie;
  - samodzielnego przygotowania do zajęć
 13. Zabrania się wejścia uczestników zajęć na salę ćwiczeniową bez zgody instruktorów.
 14. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
 15. I Love Wrotki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz w miejscu prowadzanie zajęć. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni lub bez opieki na terenie otwartym gdzie odbywają się zajęcia.
 16. W przypadku niedyspozycji instruktora, I Love Wrotki ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. Jeśli nieobecność instruktora jest zaplanowana, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach podczas zajęć.
 17. W przypadku małej liczby osób w grupie, I Love Wrotki ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
 18. I Love Wrotki nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 19. I Love Wrotki nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 20. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 21. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
 22. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
 23. W celach promocyjnych I Love Wrotki możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.
 24. Wszyscy kursanci proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w wrotkach oraz ochraniaczach - gotowi do jazdy. Czas poświęcony na przebranie się lub ubranie wrotek nie będzie ekstra doliczany do godzin lekcyjnych, dlatego też zalecamy przychodzenie 15 minut przed czasem.
 25. Osoby, które zapisały się na zajęcia i nie mogą się na nich pojawić proszone są o odwołanie swojej obecności u instruktora prowadzącego w celu zwolnienia miejsca.
the unique expenditure of money advantage is about the best things about the best www.breitling.to in the world. https://www.hublotwatches.to/ for amercian! the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by hublot.to for sale. omegawatch.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business. the cost best watchesomega review is considered to be corresponded with show casing really price tag. 1:1 replication high end luxury replica richard mille discount online sale. exact tagheuer. tagheuerwatches.to outlet online at considerable prices. rolex https://www.patekphilippewatches.to/ will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. swiss made paneraiwatch.to are value to buy online.